Sanitas na debacie “O kobietach intymnie”

 

Organizatorem Debaty była Ogólnopolska Organizacja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy “Kwiat ko­bie­co­ści”  oraz Firma PHILIPS.

 

 

Debatę roz­po­częło przeds­ta­wie­nie Teatru Tańca Mufmi pt. “Szyjka _Mufmi_profilaktycznie”, na­stęp­nie I Panel dys­ku­syjny: Trójwymiarowość pro­fi­lak­tyki.

 

Po re­cy­ta­cji po­ezji M Pawlikowksiej-Jasnorzewskiej w wy­ko­na­niu Aleksandry Mikołajczyk był II Panel dyskusyjny: Z ra­kiem można wy­grać. Dyskusję za­koń­czył Recital Olgi Bończyk. po­prze­dza­jący III Panel dys­ku­syjny: O ko­bie­tach intymnie.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio