Gwiazdka Noworoczna na onkologii w Brzozowie

 

Z oka­zji Nowego Roku 2012, na od­dzia­łach on­ko­lo­gicz­nych Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie roz­da­ły­śmy drobne upo­minki dla pacjentek.

 

 

W Gwiazdkę Noworoczną wcie­liła się  psy­cho­log Kinga Midzio, która ob­da­ro­wała sym­bo­licz­nymi upo­min­kami za­sko­czone pacjentki.

 

Mamy na­dzieję, że roz­po­częty Nowy Rok przy­nie­sie im same ra­do­sne chwile.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio