8 marca 2011 z okazji Dnia Kobiet w Młodzieżowym Domu Kultury przy naszym współudziale odbyło się spotkanie promujące Zdrowy Tryb Życia

Jednym z te­ma­tów była pro­fi­lak­tyka raka szyjki ma­cicy oraz raka piersi.

 

Prelekcję na ten te­mat wy­gło­sili Dr Witold Skręt z Rzeszowa oraz po­łożna mgr Iwona Gogoł. Uczestniczkami spo­tka­nia były uczen­nice Gimnazjum nr I oraz mło­dzież z Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku.

© Copyrights 2020
Tworzenie stron www Kraków Millenium Studio